top of page
424674758_784851633677813_3929473675295122063_n.jpg

> NEW EAST 
KAPACITĀTES CELŠANAS PROJEKTS

 

 

Pozitīvas pārmaiņas var sākties ar mums. Lai attīstītu savas programmas, mums ir vajadzīgi spēcīgi iekšējie resursi - iesaistīta komanda, vīzija, ilgtermiņa ilgtspējības plāns, tehniskie resursi, strādājoša identitāte, daudzveidīgs budžets, analītika un spēja ieguldīt institucionālajā attīstībā. 

Pandēmijas laikā mēs sākām veikt pasākumus, lai sasniegtu šos mērķus. Mēs sākām ļoti strauji augt, pieauga dalībnieku, brīvprātīgo un programmu skaits, un mēs sapratām, ka mums ir jāiziet cauri grūtam, bet kritiskam posmam, lai augtu, veiktu labākas programmas, iesaistītu vēl vairāk cilvēku, radītu, ieinteresētu un mainītu mūsu sociokulturālo ainavu. 
 

2021. gadā sākās mūsu sadarbība ar Aktīvu pilsoņu fondu, kas bija gatavs palīdzēt mums ne tikai neizdegt, nelikvidēties, neslēgt programmas, bet arī sniegt mums instrumentus, prasmes un motivāciju mūsu iekšējai institucionālajai attīstībai. Mēs sākām pirmo Jaunā Austruma kapacitātes stiprināšanas programmu (2021-2022), un tagad mēs sākam otro programmu ar jauniem mērķiem, uzdevumiem un sapņiem.

Active Citizens Fund darbojas visās valstīs, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un veidotu neaizsargāto grupu spējas.

bottom of page