top of page

> NEW EAST 
KAPACITĀTES CELŠANAS PROJEKTS

logo.png

Biedrības New East kapacitātes celšanas projekta ietvaros, ko atbalstīja  "Aktīvo Iedzīvotāju Fonds" tika īstenotas šādas aktivitātes: tīmekļa vietnes izveide, zīmola maiņa, stratēģijas izstrāde, izglītības programma un pasākumu cikls mūsu komandas prasmju attīstībai. "Aktīvo Iedzīvotāju Fonda" atbalsts veicināja mūsu organizācijas institucionālo attīstību, sadarbības tīklu veidošanu ar partneriem no Norvēģijas, izglītības programmas izveidi un jaunu organizācijas biedru piesaisti. Plašāku informāciju par programmas īstenošanas gaitu var atrast arī mūsu Facebook lapā.

(esošā pieredze + jauni dalībnieki)
X
jaunas zināšanas 
+
ilgtermiņa ieguldījums
+
vīzija
=
New East kapacitātes celšana

Aktīvo Iedzīvotāju Fonda  New East kapacitātes celšanas projekta ietvaros biedrības New East mērķis ir spert nākamo soli, attīstīt organizācijas darbību un administrāciju, kā arī palielināt biedrības cilvēkresursus. Mūsu mērķis ir 17 mēnešu laikā panākt ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi, piesaistīt jaunus biedrus, mainīt darbības zīmolu un izveidot New East tīmekļa vietni, lai popularizētu biedrības kultūras, izglītības un sociālos projektus, kā arī atvieglotu projektu un pasākumu administrēšanu. Mūsu mērķis ir apkopot asociācijas pieredzes un sasniegumu kopsavilkumu un izstrādāt stratēģiju un vīziju nākamajiem pieciem gadiem.

Ar budžeta diferenciāciju iespējama organizācijas ilgtermiņa attīstība un finansiālā stabilitāte, tāpēc sniedzam arī dažādus pakalpojumus. Izvēloties mūs, jūs atbalstāt nevalstisko kultūru, žurnālistikas un medijpratības programmu attīstību, mūsu labdarības un jauniešu iniciatīvas.

Mūsu komandā ir jauni profesionāļi ar starptautisku pieredzi, zināšanām humanitāro un tehnisko risinājumu jomā. Priecājamies, ka gadā mūs izvēlas desmitiem partneru, un tas mums palīdz būt stabiliem, stipriem un brīviem.

IMG-20220305-WA0034.jpg

Mērķis: piesaistīt 20 jaunus dalībniekus New East komandā 

JAUNU BIEDRU PIESAISTE 

Divu kampaņu laikā mūsu mērķis ir piesaistīt 20 jaunus biedrus. Sniegt viņiem informāciju par mūsu projektiem un pieredzi, kā arī organizēt apmaiņas un sadarbības tīklu veidošanas pasākumus jaunajiem un esošajiem biedriem.

Mūsu mērķis šajā posmā ir iesaistīt (galvenokārt) jauniešus (neatkarīgi no viņu valodas, etniskās grupas, pieredzes, sociālā statusa u. c.).

17 mēnešu laikā vēlamies iesaistīt līdz 20 jauniem aktīviem biedriem, kuri varētu iesaistīties organizācijas projektu un programmu koordinēšanā, saimnieciskās darbības attīstībā, komunikācijas aktivitātēs, kā arī piedāvāt savas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai ar savu kopējo pieredzi un spēku tās attīstītu un izmantotu asociācijas statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. 

photo1657932613_edited.jpg

2021. gada rudenī mēs mainījām zīmolu un izvēlējāmies jaunu forumu dialogam ar sabiedrību. Masīvi un dinamiski burti atspoguļo mūsu nosaukumu. New East ir jauns apzīmējums plašam Austrumeiropas un Centrāleiropas reģionam, postpadomju telpai, kas atrodas pozitīvu pārmaiņu, transformācijas un veidošanās meklējumos. Un zieds/ornaments/zvaigzne/dejas ap burtiem piešķir nozīmi mūsu daudzveidībai un padara mūs atšķirīgus, bet līdzīgus, dinamiskus un konsekventus.

 

Vienotais dizaina kods palīdz biedrības tēlam būt atpazīstamam reģionā un var atspoguļot mūsu vērtības un mērķus. Zīmola grāmata palīdz veicināt biedrības popularizēšanu. 


Aktivitātei būs ilgtermiņa pozitīva ietekme uz organizācijas pamatdarbību, tās mērķu sasniegšanu un biedrības atpazīstamību, un tā radīs jaunu posmu biedrības attīstībā, iekļaujot jaunākās dizaina tendences.

JAUNS LOGO UN VIZUĀLĀ IDENTITĀTE

IMG-20220305-WA0026.jpg

Šī tīmekļa vietne tika veidota projekta laikā. Mājaslapa palīdz mums informēt sabiedrību par biedrības darbību, aktivitātēm un projektiem, vienoti koordinēt tiešsaistes projektus, informēt sabiedrību par New East aktivitātēm, jauniem projektiem un iespējām iesaistīties un pievienoties mūsu aktivitātēm, nodrošināt caurspīdīgu biedrības pārvaldību, sniegt informāciju par New East pakalpojumiem utt.

 

Mājaslapa ir paredzēta kā projekta reprezentācijas un komunikācijas kanāls, atbildot uz apmeklētāju jautājumiem par biedrības mērķiem, aktivitātēm un sabiedriskajiem ieguvumiem. Projekta personālam tīmekļa vietne kalpos kā intranets koordinācijai un informācijas apmaiņai. 

Mērķis: Tīmekļa vietnes izveide angļu, latviešu un krievu valodā (izstrādes stadijā).

NEW EAST MĀJASLAPAS IZVEIDE

Mūsu mērķis ir attīstīt mūsu komandas kompetences un prasmes, un mēs vēlamies, lai ap mums attīstītos arī pilsoniskā sabiedrība. Tāpēc mēs veidojam un turpināsim attīstīt izglītības platformu, kurā būs pieejamas lekcijas un noderīgi resursi par mārketingu, vadību, dizainu, administratīvo attīstību, projektu rakstīšanu u. c. jautājumiem. Daudzpusīga platforma, kas palīdz mums dalīties zināšanās, pieredzē un informācijā, kā arī attīstīt mūsu mācīties-dalīties-darīt!

Mērķis: izveidot platformu un pievienot piecas lekcijas

IZGLĪTĪBAS PLATFORMAS IZVEIDE

285664041_1900178827039656_4300730789527648670_n.jpg
M22A9851-1_edited.jpg

Iekārtu iegāde palīdzēs organizācijai attīstīt jaunu pakalpojumu klāstu. Pašlaik mēs piedāvājam izmantot mūsu pakalpojumus tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai vai nomai. Tas palīdz mūsu organizācijai palielināt ar projektiem nesaistītos ieguvumus un kļūt stabilākai un neatkarīgākai.

IEGULDĪJUMS ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAI: tehniskā aprīkojuma iegāde

Šīs darbības īstenošana palielinās kvalitāti, ērtumu un ātrumu, kā arī samazinās biežās, neracionālās izmaksas par aprīkojuma nomu no avotiem, kas ne vienmēr atbilst mūsu organizāciju nepieciešamajiem standartiem un vajadzībām.

Kultūras un mediju produkti kļūst arvien konkurētspējīgāki, piesaistot jaunu auditoriju. Iekārtu iegāde ļaus radīt jaunu, sarežģītāku un kvalitatīvāku saturu.  Tehniskā aprīkojuma trūkums bremzēja attīstību un ierobežoja potenciālo pasākumu īstenošanu. Ilgtermiņā jauna aprīkojuma piegāde paātrina un stabilizē kopienas attīstību.

285622830_1900178203706385_8988558917077680674_n.jpg

Bukleta izstrādes laikā apvienības dibinātāji kopā ar jaunajiem biedriem varēs sagatavot organizācijas nākotnes attīstības plānu un vīziju. Tas ir nepieciešams posms organizācijas tālākai attīstībai, kļūdu apzināšanai, labošanai, plānu izstrādei. 

Pēdējo piecu gadu laikā pasākumi ir organizēti visās Baltijas valstīs, Balkānos, Spānijā un Turcijā. Šajā laikā esam īstenojuši vairāk nekā 50 diskusiju paneļus, 30 izglītojošus projektus un vairākus kultūras pasākumus (koncertus, izstādes, darbnīcas u. c.), kuros piedalījās vairāk nekā 4000 dalībnieku.
 

Šī projekta laikā mēs vēlējāmies veikt apvienības darbību sintēzi, lai novērtētu sasniegtos rezultātus. Mēs plānojam izdot biļetenu, kurā tiks iekļauti visi mūsu organizētie projekti. Šis kopsavilkums (tiešsaistes buklets) palīdzēs: apkopot informāciju par asociācijas sasniegumiem, izvērtēt sasniegto, analizēt labos sadarbības piemērus, apkopot formātus, kas palīdzējuši risināt vietējās un reģionālās problēmas. 

BIEDRĪBAS DARBĪBAS PĀRSKATS, APKOPOJUMS 2016-2022

285878848_1900733646984174_7132651243309138805_n.jpg

Drīzumā mēs dalīsimies ar jums ar pabeigto New East ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, lai jūs kā mūsu auditorija un svarīga organizācijas dzīves daļa zinātu visu par mūsu plāniem. 

New East Strateģija
2022-2027

Pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi pievērsa mūsu komandas uzmanību New East iekšējai attīstībai un stabilizācijai. Krīze ļoti skaidri parādīja mūsu iekšējo darba procesu trūkumus.Tāpēc 2021. gadā mēs pieteicāmies Aktīvu Pilsoņu fonda dotācijai, kas vērsta uz organizāciju iekšējo attīstību un izaugsmi.


Projekta ietvaros mēs analizējām iekšējos un ārējos resursus, mūsu darbību pēdējo 6 gadu laikā un potenciālās iespējas, un šajā posmā izstrādājam stratēģiju ilgtspējīgam attīstības vektoram nākamajiem 5 gadiem. Stratēģija ietver budžeta diferenciāciju, personāla attīstību, personīgo pakalpojumu un produktu līnijas izveidi, komandas paplašināšanu un iesaistīto ekspertu loka paplašināšanu. 
 

275113526_5177882112275167_7489550878883248138_n.png

SADARBĪBAS TĪKLU VEIDOŠANA AR PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJĀM

Sadarbības ekosistēmu veidošana ir svarīga mūsu darba sastāvdaļa. Tikai cieši sadarbojoties ar partneriem no visas pasaules, mēs veidojam kvalitatīvas izglītības, mediju un kultūras programmas. 

 

Programmas laikā notika vairāk nekā 20 tiešsaistes tikšanās ar partneriem no Skandināvijas, Austrumeiropas, Centrāleiropas, Austrumeiropas un Dienvideiropas, Amerikas Savienotajām Valstīm un Baltijas valstīm. Mēs pastāvīgi sadarbojamies ar vairākiem desmitiem partneru, kas palīdz mums attīstīties un pārveidoties jaunai izglītībai, iedzīvotāju iesaistei un pozitīvām pārmaiņām. 

IMG-20220305-WA0033.jpg

Noslēguma pasākums, publicitātes pasākums vai projekta kopsavilkums ir pasākums visiem New East biedriem, lai parādītu asociācijas sasniegumus AIF projekta laikā, sniegtu kopsavilkumu par mūsu piecu gadu darbu un plānotu mūsu kopīgo darbu turpmākajiem gadiem. Šis pasākums ir domāts arī kā publicitātes pasākums, kas ir nepieciešams, lai popularizētu mūsu asociāciju un arī lai popularizētu šo spēju veidošanas projektu.

PUBLISKAIS PASĀKUMS: kapacitātes celšanas programmas noslēgums 

bottom of page