top of page

Visā 2020.-2021.gadā ar Zinc Network atbalstu īstenojām mediju projektu materiālu veidošanai krievu valodā audio, video un teksta mediju produktu formātā. Projekta ietvaros runājam par aktīviem jauniešiem, iniciatīvām, biznesa idejām, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem visā Baltijā.

 

Projekts ir kļuvis par iespēju jauniem, krieviski runājošiem žurnālistiem no 6 valstīm veidot oriģinālsaturu krievu valodā, vienlaikus aptverot Baltijas aktuālo dienaskārtību.

 

Izveidē tika iesaistīti vairāk nekā 100 profesionālu un jauno žurnālistu no Baltijas valstīm, kā arī Portugāles, Baltkrievijas un Polijas. Projekts kļuva par katalizatoru dažādu pieredzi un stilu žurnālistu pulcēšanai, motivēja strādāt pie viena kopīga mediju projekta, attīstot krievvalodīgo mediju satura nišu. Apskatījām vietējās aktivitātes un pasākumus reģionā, aktualizējām vietējo iniciatīvu dienaskārtības nozīmi, runājām par daudziem uzņēmējiem un aktīvistiem, tādējādi attīstot demokrātisku pieeju pilsoniskajai žurnālistikai krievu valodā, uzdodot arvien jaunus jautājumus, iegūstot dažādus uzskatus, viedokļus.


 

Tāpat projekta ietvaros notika tiešsaistes un bezsaistes lekcijas un darbnīcas jaunajiem žurnālistiem. Profesionālie Daugavpils intervētāji un žurnālisti lekciju laikā aplūkoja žurnālistikas misijas, rakstīšanas, medijpratības, interviju noteikumu tēmas, dalījās pieredzē un padomos. Praktiskajā daļā bezsaistes darbnīcu dalībnieki veica uzdevumus, kas palīdzētu viņiem augt savā kompetencē, kā arī bija iespēja saņemt individuālus komentārus no lektoriem.

Visi materiāli ir atrodami mūsu oficiālajā Facebook lapā: https://www.facebook.com/neweast.europe

MULTIMEDIJU SATURS PAR AKTĪVĀM KOPIENĀM LATGALĒ

Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un Dienvidlatgales NVO atbalsta centru projekta People to People Cultural Engagement ietvaros 2021.gada janvārī tika uzsākts projekts Darbīgo kopienu stāsti. Šis ir mediju projekts, kura mērķis ir analizēt un popularizēt Latgales NVO un aktīvo kopienu aktivitātes, kas risina reģionā esošās problēmas.

 

2020. gadā Latgales jauniešu forumā jaunieši izvirzīja 68 problēmas/ ieteikumus darbam ar jaunatni Latgalē, kas ir sadalīti 6 virzienos, t.sk.; komunikācija un informācija, izglītība un izaugsme, kultūra, veselība, sports,uzņēmējdarbība un palīdzība jauniešiem.


Pamatojoties uz 68 reģionālu problēmu sarakstu - jauniešu sagatavotiem ieteikumiem, kas piedāvāti Latgales plānošanas reģionam, mēs pētījām situāciju saistībā ar šīm problēmām/ieteikumiem Latgalē un izstrādājām multimediju publikāciju sēriju (teksti, video, podkāsti) vairākās valodas. Svarīgi bija parādīt ilustratīvus piemērus par dažādu Latgales kopienu darbību un to, kā tās risina iepriekš minētās 68 problēmsituācijas reģionā.

 

Mūsu uzdevums bija saprast, kādas problēmas sabiedrībā joprojām ir aktuālas, kā un kas tās risina, kā sabiedrību var iesaistīt šo problēmu risināšanā, kādām problēmām reģionā tiek pievērsta mazāka uzmanība, un rezultātā mūsu uzdevums bija popularizēt pozitīvu, efektīvu risinājumu/prognožu/aktivitāšu piemērus, ko īsteno organizācijas, uzņēmēji un kopienas no visas Latgales.

 

Projekta laikā tika veiktas 25 intervijas (4 video, 4 podkāsti, 5 tiešraides, 12 teksta materiāli) ar jaunatnes darbiniekiem, aktīvistiem, NVO pārstāvjiem, kuri stāstīja par savu ieguldījumu vietējo problēmu risināšanā.

"Esmu dziļi pārliecināts, ka, ja jūsu mērķis ir mainīt pasauli, žurnālistika tam ir visefektīvākais un ātrākais ierocis."
Toms Spopards

JAUNIE MEDIJI

Mūsu mediju projekti ir vērsti uz pilsoniskas un neatkarīgas žurnālistikas attīstību; radot jaunu, pozitīvu, daudzveidīgu un objektīvu darba kārtību. Savos projektos izmantojam video, audio, teksta formātus, veidojot tiešraides sociālajos tīklos, podkāstus, video un rakstus, stāstot par interesantiem cilvēkiem, jauniem projektiem, kultūru, jauniešu iniciatīvām, mūsdienu uzņēmējiem, pozitīvo pieredzi u.c.

Līdz šim esam piesaistījuši vairāk nekā 50 jaunus iesācējus un profesionālus žurnālistus no Baltijas valstīm. Polija, Baltkrievija un Portugāle jau ir izveidojušas vairāk nekā 100 video, audio un teksta materiālus, veidojot materiālus krievu un latviešu valodās. Sociālajos tīklos tika sasniegts 150 000 liels pārklājums.

 

Mums rūp arī mūsu audiovizuālo materiālu kvalitāte: palielinām profesionālā aprīkojuma skaitu; pielāgojamies mūsdienu digitālajiem formātiem un sadarbojamies ar profesionāliem operatoriem un skaņas speciālistiem.

SATURS KRIEVU VALODĀ PAR INICIATĪVĀM BALTIJAS REĢIONĀ

bottom of page