top of page
424674758_784851633677813_3929473675295122063_n.jpg

LJP
LATGALES VĒSTNIECĪBA

Ir atklāta LJP Latgales vēstniecība! Vēstniecība atrodas Daugavpilī un to koordinēs biedrība "New East" . Atklāšanas pasākums tika veidots kā vietējās kopienas iepazīšanās ar Latvijas Jaunatnes padomi un LJP Latgales vēstniecību. Pasākumā piedalījās vietējie līderi, tai skaitā, kultūras un mediju darbinieki, sociālā darba veicēji, jauniešu organizāciju vadītāji, un aktīvi jaunieši. 
Atklāšanas pasākumā notika projekta prezentācija, kā arī vairākas darba sesijas, kuru laikā dalībnieki centās atbildēt uz tādiem jautājumiem kā:
1.Vai izglītība Latgalē rada konkurētspēju?
2.Vai līdzdalība ir vienāda ar līdzatbildību?
3.Kas ir Latvijas-Latgales šķelšanās?
4.Vai Latgalē ir iespējas?
5.Vai Latgale ir ekonomiski atpalikusi?

2024. gadā LJP Latgales vēstniecība organizēja vairākus interesantus pasākumus, kuru mērķis bija iesaistīt un izglītot jauniešus, veicinot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos un palīdzot viņiem izteikt savas balsis. 

> Latgale’s Youth Voices

Pasākums "Latgale’s Youth Voices", kas notika 12. aprīlī Daugavpils Jauniešu Iniciatīvu centrā, bija vērsts uz jauniešu iesaistīšanu diskusijās par Eiropas Savienībā svarīgām tēmām. Pasākums bija paredzēts jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem, un tā mērķis bija veicināt izpratni par iekļaušanu un taisnīgumu ES regulējumos.

Pasākuma programma:

  • Pirmā daļa: Lekcijas par iekļaušanu un telpu visiem, ko vadīja lektori Vladislava Romanova un Žanis Ovčinko.

  • Otrā daļa: Diskusijas sesija, kurā dalībnieki varēja tuvāk iepazīties ar lektoriem un pārrunāt lekcijās apskatītās tēmas.

  • Trešā daļa: Debates, kurās jaunieši varēja izteikt savas domas un viedokļus par apspriestajām tēmām.

Mūsdienās daudzu politiķu vidū tiek plaši diskutēts par ES regulējumos noteikto taisnīgumu un iekļaušanu, bet kāds ir Latgales jauniešu redzējums un viedoklis par šo? Vai viņu apkārtnē ir jūtama iekļaušana un nodrošināta telpa un līdzdalība visiem?

Lai izglītotu latgales jauniešus par Eiropas Savienībā svarīgām tēmām caur teoriju, diskusiju un debatēm, NEW EAST komanda aicina jauniešus vecumā no 16-25 gadiem uz pasākumu “Latgale’s Youth Voices”, ko rīko NEW EAST komanda un “Latvijas Jaunatnes padome” vēstniecība Latgalē un kas notiks 12. aprīlī no plkst. 11:00 līdz plkst. 17:00, Daugavpils Jauniešu Iniciatīvu centrā Raiņa iela 69, Daugavpils.

Pasākuma pirmajā daļā jaunieši tiks iepazīstināti ar tēmām - iekļaušana un telpa visiem. Tās būs divas īsa formāta lekcijas, ko pasniegs tādi lektori kā Vladislava Romanova un Žanis Ovčinko.

Otrajā daļā pasākuma dalībniekiem tiks dota iespēja iepazīt tuvāk lektorus un veidot savstarpējo diskusiju par tēmām, ar kurām jaunieši tika iepazīstināti pirmajā daļā, tādējādi sagatavojot jauniešus dienas noslēgumā sagaidāmajām debatēm.

> "Nav pamanāms" 

Daugavpilī notika pirmais Latvijas Jaunatnes Padomes vēstniecības Latgalē publiskais pasākums "Nav pamanāms", kas bija keramikas darbnīca. Pasākuma mērķis bija izpētīt sabiedrības neredzamās grupas un to vajadzības.

Pasākuma norise:

  • Keramikas darbnīca: Dalībnieki veidoja skulptūras no māla, kas simbolizēja viņu sapņus un cerības. Šīs skulptūras vēlāk tika paslēptas Latgales lielākajās pilsētās, lai jauniešu balsis tiktu dzirdētas.

  • Diskusijas un ideju apmaiņa: Dalībnieki apsprieda jauniešu vajadzības un vērtības, meklējot veidus, kā tās labāk integrēt sabiedrībā.

Esam priecīgi paziņot, ka 31. janvārī plkst. 15.00 Daugavpilī norisināsies pirmais Latvijas Jaunantnes Padomes vēstniecības Latgalē publiskais pasākums - "Nav pamanāms". Tā būs keramikas darbnīca, kuras laikā pētīsim mūsu sabiedrības neredzamo grupu ļoti neredzamās vajadzības. Ļoti bieži Latgales jauniešu vajadzības paliek ārpus sabiedrības redzesloka, un viņu vajadzības un vērtības nesakrīt ar vietējo iedzīvotāju, vietējo politiķu viedokļiem un mūsu reģionā notiekošajiem kultūras un sabiedriskajiem procesiem.

Tūkstošiem gadu mūsu zemē māls ir bijis ne tikai zemes gabals, bet arī izejmateriāls, kas, nonākot keramiķa rokās, pārvēršas par skaistu, cilvēkiem vajadzīgu mākslas darbu. Šis senais māls simbolizē dziļās saknes un iespējas, kas slēpjas mūsu zemē.

Tomēr ne tikai mākslā, bet arī sabiedrībā daudzas cilvēku grupas, it īpaši jaunieši, ir paslēptas zem neredzamības plīvura. Latgales jauniešu vajadzības bieži paliek ārpus sabiedrības redzesloka, un viņu vērtības nesakrīt ar vietējo iedzīvotāju, politiķu viedokļiem un reģionā notiekošajiem kultūras un sabiedriskajiem procesiem.

"Mēs vēlamies atklāt šīs vērtības un pārvērst tās mazās skulptūrās, piešķirot formu mūsu sapņiem un cerībām," saka organizatori. Pēc tam skulptūras tiks "paslēptas" Latgales lielākajās pilsētās, tādējādi dodot iespēju jauniešu balsīm tikt dzirdētām.

Pasākuma norises laikā notiks keramikas darbnīca, kuras laikā tiks pētītas mūsu sabiedrības neredzamās grupas un to vajadzības. Diskusijas un ideju apmaiņas laikā mēs ceram veidot tiltu starp šīm grupām un pārējo sabiedrību.

> Regulāras jauniešu iniciatīvu grupu tīklošanās pasākumi

Projekta koordinatori J.Dobkevičs, A.Hačetlova un I.Stankeviča regulāri rīkoja konsultācijas jauniešu iniciatīvu grupām. Šajās tikšanās reizēs jaunieši varēja uzzināt par Latvijas Jaunatnes Padomi, iesaistīšanās iespējām, brīvprātīgo darbu un ceļošanas iespējām Eiropas Savienībā.

> Aktīva dalība LJP lekcijās, darbnīcās un pasākumos

LJP Latgales vēstniecības komanda aktīvi piedalījās dažādos LJP rīkotajos pasākumos visā Latvijā. Šīs aktivitātes palīdzēja veidot saiknes ar jauniešiem no citām Latvijas daļām un stiprināt jauniešu organizāciju tīklu.

Vairāk informācijas par šiem un citiem projektiem var atrast LJP Latgales vēstniecības Facebook, Instagram, LinkedIn lapās, kā arī YouTube kanālā.


#SIF_sociālādrošība


Aktivitāte īstenota projekta “Reģionālo jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības jomā (LJP 9.0)” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Savienība — #nextgenerationeu

bottom of page